Bestrijd misdaad met meer Europese politiesamenwerking

D66 doet vandaag 10 voorstellen voor betere politiesamenwerking in Europa. Kamerlid Monica Den Boer: “Ons continent is veiliger dan ooit, maar misdaad en terrorisme bedreigen ons nog altijd. De havens worden overspoeld met drugs. En terroristen laten zich niet tegenhouden door de denkbeeldige lijntjes op de Europese kaart bij de voorbereiding van hun gruweldaden.”

Maak operationele politiesamenwerking over grenzen mogelijk. Uiteindelijk moet Europol een Europese FBI worden, die daadkrachtig internationale misdaad kan aanpakken. Nu heeft Europol geen dwangbevoegdheden, zoals ondervragingen, huiszoekingen of arrestaties. Den Boer: “Dit is onvoorstelbaar als je kijkt naar gewelddadige jihadistische cellen die reiken tot in Nederland, met connecties net over de grens. Terroristen moeten we grensoverschrijdend kunnen opsporen.”

D66 wil dat de Europese lidstaten gezamenlijk dreiging in kaart brengen, want dat gebeurt op Europees niveau nog onvoldoende. De meeste cocaïne die via Nederland binnenkomt, is bestemd voor het buitenland. Naar schatting wordt 90 procent verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië. Maar denk ook aan slachtoffers van mensenhandel, meer dan de helft komt uit Europa. Wanneer we dreiging voor de Europese samenleving grondiger analyseren, kunnen we die gezamenlijk beter beschermen.

Met het doel voor ogen dat de Europese politiediensten essentiële informatie delen, moeten zij dichter bij elkaar gebracht worden. Daarom stelt D66 voor om meer politiestudenten langer gebruik te laten maken van het internationale uitwisselingsprogramma Erasmus. Daarnaast moet er een EU-brede Code of Police Ethics komen. De code is bindend voor alle politiediensten in Europa en richt zich vooral op het tegengaan van discriminatie en corruptie. In alle lidstaten blijft de integriteit van de politie een aandachtspunt, terwijl alle inwoners van Europa bescherming van nationale en internationale rechtsorde verdienen.