Donorwet haalt meerderheid Eerste Kamer

De donorwet van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is op 13 februari 2018 met 38 stemmen in de Eerste Kamer aangenomen. Tot op het laatste moment was het spannend.

Dit is een heel belangrijk moment voor alle patiënten op de wachtlijst staan voor een nieuw orgaan of mensen die in de toekomst een orgaan nodig hebben”, aldus initiatiefneemster Pia Dijkstra. “Veel organisaties hebben mij geholpen met de totstandkoming van deze wet. Artsen en andere mensen die contact hebben gezocht en met ons mee hebben gedacht wil ik van harte danken.

Aan veel keukentafels is orgaandonatie het afgelopen jaar onderwerp van gesprek geweest. Nu is het belangrijk dat de donorwet zorgvuldig wordt uitgevoerd. Er moet een duidelijke voorlichtingscampagne komen voordat de wet halverwege 2020 in werking treedt.