D66 wil met alle partijen afspreken dat extra onderwijsgeld na verkiezingen structureel wordt

Het kabinet investeert 460 miljoen euro extra in het onderwijs. D66 ziet dit als een noodzakelijke eerste stap. Leerlingen en leraren moeten nú gaan merken dat de investeringen daadwerkelijk op de werkvloer terecht komt. In de klassen, bij de leerlingen en de leraren.

D66 deelt de zorgen van leraren over de tijdelijkheid van het geld. We hebben ons einddoel nog niet bereikt. De problemen in het onderwijs zoals werkdruk, lerarentekort en salariskloof zijn niet opgelost.

Toen D66 de coalitie inging hebben wij ons hard gemaakt voor een goede investering in onderwijs. Het extra geld dat is vrijgekomen is onder andere gegaan naar salaris, werkdruk en twee jaar een halvering van het collegegeld van de pabo. Toch zijn we er nog niet.

Het lerarentekort vraagt onze blijvende aandacht. De salariskloof tussen het basis en voortgezet onderwijs moet dicht. En investeringen in onderwijs moeten structureel zijn.

De komende twee jaar wil D66 met andere partijen bouwen aan een breed draagvlak voor onderwijsinvesteringen. Zodat het eenmalige geld bij het volgende kabinet structureel kan worden gemaakt.
Als genoeg andere partijen dit ook doen, dan biedt dit de scholen en de leraren meer zekerheid. Zodat zoveel mogelijk geld daadwerkelijk gaat naar het beste onderwijs. Zodat het geen politieke strijd meer is dat leraren een fatsoenlijk salaris verdienen. Zodat leraren alle leerlingen het beste onderwijs kunnen geven, met de beste kans op een mooie toekomst.

Wij hopen dat zoveel mogelijk partijen samen met ons deze belofte hardop durven te doen. Zodat toegankelijk en goed onderwijs bereikbaar is voor iedereen, zonder dat het uitmaakt waar je wieg staat.