D66 voor écht referendum

D66 is blij dat het wetsvoorstel van de SP voor een correctief bindend referendum in de Tweede Kamer is aangenomen. D66 stemde voor.

Noodrem voor nationale wetten

Deze nieuwe referendumwet regelt een écht referendum. Namelijk een referendum dat de bevolking de mogelijkheid geeft om nationale wetten die zijn aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer te verwerpen. Dit is een echte noodrem op de democratie.

Goedkeuring van internationale verdragen is uitgezonderd van deze wet. Dit is in lijn met de wens van het D66-congres.

De wet moet nu behandeld worden door de Eerste Kamer. Omdat het gaat om een grondwetswijziging, moet de wet daarna nog een keer door Tweede en Eerste Kamer.

Democratie van Nu

D66 is opgericht om mensen meer macht te geven over de inrichting van het eigen leven. Het vernieuwen van de democratie is daar onderdeel van.

Op het D66-congres in 2018 stelde D66 een nieuwe agenda op voor de ‘Democratie van Nu’.