D66 stelt voorwaarden voor de corona-app

Naarmate de coronacrisis vordert denken we steeds meer na over hoe we stap voor stap terug kunnen naar ‘normale’ omgangsvormen. Makkelijk is dat niet. We moeten dit verstandig en zorgvuldig aanpakken.

Eén van de plannen van het kabinet is de inzet van een applicatie voor mobiele telefoons om besmettingen te traceren en mensen te waarschuwen wanneer zij contact hebben gehad met een besmet persoon. Een app kan een goed middel zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar het is ook een vergaand middel met grote risico’s. D66 is alleen voorstander van de inzet van een dergelijke app wanneer het de vrijheid en privacy van de gebruikers respecteert.

Privacy is een grondrecht en geeft ons een gevoel van vrijheid. We moeten voorkomen dat de overheid ons altijd en overal en zonder goede reden kan gaan volgen. De bestrijding van het virus kan niet tot gevolg hebben dat we een surveillancestaat krijgen. Onze data is waardevol en kan altijd in verkeerde handen terechtkomen. We moeten daarom goed nadenken over welke data nodig is, hoe deze opgeslagen wordt en met welk doel. Alleen dan kunnen we op een verstandige manier gebruikmaken van zo’n app. Daarom heeft D66 een aantal voorwaarden waaraan de apps moet voldoen.

  1. Alleen in combinatie met het op grote schaal testen van mensen die mogelijk besmet zijn.
  2. Conform AVG: alle wettelijke regels rondom privacy moeten ook gelden voor deze apps.
  3. Wettelijke basis. Dit soort vergaande maatregelen kunnen niet zonder regels. Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt hier terecht voor
  4. Doelgericht. De app moet gericht zijn op het doel: het Coronavirus indammen. Alleen daarvoor nuttige data moet gebruikt worden en verwijderd wanneer mogelijk. Dataminimalisatie en doelbinding zijn belangrijk.
  5. Vrijwillig. Een verplichte app tornt aan onze privacy en dus aan onze vrijheid. Verplicht gevolgd worden is buitenproportioneel. Het zou het vertrouwen van mensen in de huidige maatregelen schaden.
  6. Datacontrole bij gebruiker. Mensen moeten zelf controle hebben over de data die door de app gebruikt of gegenereerd wordt. Dus wanneer de gebruiker wil dat zijn gegevens verwijderd worden, moet dat kunnen.
  7. Tijdelijk en omkeerbaar. Wettelijk vastleggen dat dit een tijdelijke maatregel is met een vast moment waarop de wettelijke regeling verloopt.
  8. Security by design. Een app zal gevoelige informatie verzamelen. Zo’n app moet betrouwbaar zijn en goed beveiligd tegen hacken.
  9. Opensource. Als de broncode van de software openbaar is kunnen onafhankelijke experts de software controleren op privacy en veiligheid. Dat wekt vertrouwen in de apps.