D66 presenteert wetsvoorstel Europese klimaatwet

Vandaag presenteert D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy het wetsvoorstel voor een Europese klimaatwet (EU Climate Action Regulation). Het wetsvoorstel dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen. Bij elkaar zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de EU broeikasgassenuitstoot.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: “Het is inmiddels twee jaar geleden dat het klimaatakkoord in Parijs gesloten werd. Die afspraken zetten we in deze wet om in concrete uitstootdoelen voor elke land in de Europese unie. Zo weet iedereen precies wat er van ze verwacht wordt op het gebied van efficiëntere gebouwen, schonere auto’s en duurzame landbouw. We moeten met z’n allen keihard werken om het klimaatakkoord zo ambitieus mogelijk uit te voeren. Met alleen mooie beloftes op papier redden we het niet.”

“Ik wil deze wet vlot en met goed resultaat door het Parlement loodsen. Bedrijven en investeerders willen tijdig weten hoe ambitieus de klimaatdoelen zijn. Klimaatverandering vraagt om snelle actie, we moeten geen dag langer wachten.”

  • De door de Europese Commissie voorgestelde uitstootdoelen voor 2030 voor de EU-lidstaten, inclusief die van Nederland, worden niet gewijzigd. Wel moeten lidstaten hun uitstoot sneller terugbrengen.
  • De wet krijgt een lange termijn emissiedoel van 80 procent uitstootreductie in 2050 om een duidelijk langetermijnvisie voor investeerders te bieden. Alle EU-lidstaten moeten  geleidelijk naar dit langetermijndoel toewerken.
  • De wet wordt aangepast aan het hogere Europese ambitieniveau voor energiebesparing (op basis van het Commissievoorstel in het “Winterpakket” van eind november om 30 procent, en niet 27 procent Europese energiebesparing te realiseren). D66 geeft prioriteit aan energiebesparing omdat dit niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook de energie-afhankelijkheid van Rusland vermindert, banen creëert en energiekosten verlaagt. Door de extra energiebesparing zijn minder opties voor bossenrechten en andere compensatierechten voor landgebruik nodig in de wet.
  • Om de Centraal- en Oost-Europese EU-lidstaten tegemoet te komen in het sneller reduceren van uitstoot, krijgen energiebesparingsprojecten in deze landen extra financiële steun.

De Europese Commissie presenteerde in juli 2016 een eerste voorstel met CO2-uitstootdoelen voor EU-lidstaten voor de periode 2021-2030. In het voorstel staat dat Nederland de uitstoot met 36 procent moet terugbrengen 2030, ten opzichte van het uitstootniveau in 2005.

Gerbrandy is rapporteur op dit dossier en zal de wet in de komende maanden door het Europees Parlement loodsen. Naar verwachting wordt er op 29 of 30 mei 2017 over de wet gestemd in de milieucommissie van het Europees Parlement.