D66 pleit voor digitale revolutie

D66 wil de indringende datamacht van bedrijven en overheden beperken. Dat is cruciaal om onze democratie, onze rechtstaat en onze vrijheid te beschermen.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Er worden steeds meer algoritmes gebruikt die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden. Dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben. Zonder dat we ons recht kunnen halen. Daarom moeten we nu ingrijpen, we kunnen niet langer afwachten.”

De partij lanceert vandaag een pamflet met de titel ‘Digitale Revolutie’, daarin staan 12 voorstellen om de steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden in te perken. Ingrijpende algoritmes zoals gebruikt bij gezichtsherkenning of SyRI moeten volgens de partij verboden worden tot er wetgeving en toezicht is.

Verhoeven: “Iedereen moet vrij online kunnen surfen zonder dat anderen meekijken. Het wordt met de dag duidelijker dat overheden en techreuzen te hongerig zijn naar onze persoonsgegevens. Algoritmes verdelen ons in hokjes: autochtoon, extreemrechts, arm, homoseksueel of hoogopgeleid. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Van fraudeonderzoek tot het onder je neus schuiven van nepnieuws. Dat heeft gevolgen voor onze vrijheid en grondrechten. Discriminatie ligt op de loer en privacy verdwijnt. De politiek moet hier paal en perk aan stellen. Er gebeurt veel te weinig”.

Kijk naar #D66praatjebij over nepnieuws. Met Kees Verhoeven.

Beeld: D66-kamerlid Kees Verhoekven in #D66praatjebij over neonieuws.

Algoritmes van Spotify en Netflix adviseren de volgende track of serie, Amazon en Alibaba bepalen het koopgedrag van miljarden mensen door hen online te volgen. Techreuzen misbruiken hun marktmacht om hun dominante positie te behouden. D66 wil de ontwrichtende media- en markmacht van techreuzen inperken door ze op te knippen en overnames van concurrenten moeilijker te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld Facebook een dienst zoals Whatsapp zou moeten afstoten en niet zomaar een concurrent als Instagram mag overnemen. Op die manier kan een monopolie worden opengebroken.