D66-leden: Verhuurderheffing volledig inzetten voor woningbouw en verduurzaming

D66 wil dat de opbrengsten van de verhuurderheffing in zijn geheel worden gebruikt om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verduurzamen. Bovendien wordt de ambitie om nieuwe huizen te bouwen aangescherpt. In 2030 moeten er een miljoen huizen zijn gebouwd in plaats van in 2035. Dat hebben de leden van D66 toegevoegd aan het verkiezingsprogramma van de partij. 

D66 fractievoorzitter Rob Jetten vindt het een goede aanscherping van de leden: “Er is woningnood. Jongeren wonen bijvoorbeeld nog bij hun ouders, terwijl ze soms liever hun eigen appartement hebben. En mensen in een appartement die naar een rijtjeshuis willen verhuizen, moeten zowat de loterij winnen om hun hypotheek rond te krijgen. Daarom gaan we zo snel mogelijk een miljoen huizen bouwen. En de huizen die er al zijn, willen we beter isoleren en verwarmen met schone energie. Dat is fijner wonen en de energierekening gaat omlaag. Met deze goede aanscherpingen van de leden zorgen we ervoor dat mensen sneller een betaalbaar en comfortabeler huis krijgen.”

Nu kunnen corporaties die voornamelijk sociale huurwoningen hebben soms niet genoeg investeren. Of ze moeten een hogere huur vragen voor het doen van investeringen. In het conceptverkiezingsprogramma stond dat de helft van de verhuurderheffing werd ingezet voor het bouwen en verduurzamen van huizen. Dat gaat nu dus gelden voor de volledige verhuurderheffing. Bovendien hebben de leden aan het programma toegevoegd dat de hoogte van de heffing wordt gekoppeld aan de hoogte van de huren die een woningcorporatie vraagt. Een woningcorporatie met lage huren betaalt minder, en een woningcorporatie die hoge huren vraagt betaalt meer.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 is in september gepresenteerd. Daarna konden leden van D66 voorstellen doen om het verkiezingsprogramma aan te passen en aan te vullen. Van 21 tot en met 26 november hebben leden gestemd over deze voorstellen. Wanneer er een meerderheid van de leden voor het voorstel is, dan wordt het voorstel in het definitieve verkiezingsprogramma opgenomen. Tijdens congres 112 op 28 november wordt het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld.