Alleen nog maar duurzaam hout de EU in

De ontbossing van de Amazone is op het hoogste niveau van de afgelopen twaalf jaar. We kunnen niet langer toekijken hoe houtkap en brand de longen van onze aarde verwoesten. De Europese Unie moet nu haar tanden en ambitie tonen om de Amazone te redden.

Om producten zoals Soja te verbouwen worden bomen omgehakt en bossen platgebrand. Elke vijftien seconden verdwijnt een voetbalveld aan Amazonegebied, met blijvende schade voor het leven van mensen en natuur. Grote hoeveelheden CO2 die in de bomen zaten opgeslagen, komen ineens vrij. Ook ontstaat minder regen door het verdwijnen van bomen en planten. Verwoestijning is het gevolg.

Iedere zomer staat de Amazone in brand en huilt de wereld. Maar na grote woorden, petities en halfhartige afspraken blijft actie uit en worden de branden vergeten. We keuren ontbossing van de Amazone collectief af, maar blijven wel op grote schaal niet-duurzame producten consumeren.

We kunnen dit niet langer op zijn beloop laten. Het regenwoud is voor ons allemaal van onschatbare waarde om plantensoorten, diersoorten en ons klimaat te behouden.
Daarom pleit D66 vandaag in het Nederlandse en Europese parlement voor het weren van producten in de Europese Unie die ontbossing in het Amazonegebied veroorzaken. Zo bieden we duurzame boeren een eerlijke kans en weigeren we producten die voortkomen uit vernietiging en exploitatie.


Kamerlid Achraf Bouaili en
Europarlementariër Samira Rafaela