Actieplan tegen corruptie

Omkoping van rechters of politieagenten, een paar bankbiljetten in een envelop zodat een vergunningsaanvraag wat sneller wordt behandeld of een aanbesteding die wordt gegund aan het bedrijf van een familielid. Ook in Nederland vindt corruptie plaats. En dat zorgt voor minder vrijheid en ongelijke kansen.

02.02.2021

Het grote aandeel van Nederland in de wereldhandel eist een grote verantwoordelijkheid in de bestrijding van corruptie. Dat brengt ons bij een belangrijk pijnpunt: de bijzondere kwetsbaarheid van ons land als het gaat om corruptie. Nederland heeft met Rotterdam de grootste containerhaven van Europa en is daarmee een belangrijke importeur en doorvoerhaven.

Zeker voor zo’n klein land, hebben we een groot aantal multinationals. Deze in Nederland gevestigde bedrijven horen in het buitenland niet bij te dragen aan corrupte systemen, toch gebeurt het wel.

Maarten Groothuizen, Tweede Kamerlid voor D66

Corruptie verstoort eerlijke concurrentie en beïnvloedt overheidskeuzes ten aanzien van veiligheid, milieu en gezondheid. Omkoping en corruptie hebben daarmee een negatief effect op vrijheid en gelijkheid van kansen.

Om corruptie beter te kunnen aanpakken wil D66 onder andere een reclassering voor foute bedrijven en de positie van klokkenluiders versterken. Meer voorstellen lees je in ons anti-corruptieplan.