Uw steun geeft D66 toekomst

Zonder de steun van betrokken leden en sympathisanten was het D66 de afgelopen jaren niet gelukt om zowel te groeien in zetel- als in leden aantal. Mensen die zich samen met ons hard maken voor een sterke rechtstaat en een stevig geluid tegen populisme. Uw steun geeft D66 toekomst.

“Als lid van het eerste uur gaat D66 me aan het hart.
55 jaar na onze oprichting zijn we relevanter dan ooit. Iedere dag maakt D66 het verschil voor mensen. Ik heb veel te danken aan de partij. Daarom vind ik het belangrijk nu iets terug te doen. Door periodiek te schenken. Door mee te denken als dat nodig is. Maar nu ook door D66 op te nemen in mijn testament. Omdat ik ook toekomstige generaties een D66 gun dat het verschil kan maken.”. 

– Laurens Jan Brinkhorst

Door na te laten aan D66 draagt u bij aan het voortbestaan van de politieke partij waar u zo om geeft. U zorgt ervoor dat de volgende generaties ook het sociaalliberale en progressief geluid van D66 kunnen uitdragen. Daarmee draagt u bij aan een sterk D66. Een D66 dat de komende decennia werkt in de gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese vertegenwoordigingen, aan het allerbeste onderwijs, een beter klimaat, goede en persoonlijke zorg en een sterk Nederland in een sterk Europa.

Wanneer je D66 wilt benoemen in het testament dan kan dat op drie manieren.

Legaat
Met een legaat laat je een vast bedrag of (onroerend) goed, zoals een kunstwerk, na. De omvang van het legaat ligt vast en daarmee weet je precies wat je aan D66 schenkt.

Erfstelling
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam. Erfgenamen krijgen hun erfdeel als alle legaten, boedelkosten en schulden van de nalatenschap zijn afgetrokken. Het erfdeel is variabel omdat het afhankelijk is van de omvang van de nalatenschap. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een percentage van het nalatenschap aan D66 na te laten.

Fonds op naam
Met een fonds op naam verbindt je jouw naam en nalatenschap aan een specifiek doel dat bij je past. Je fonds op naam geeft een toekomst aan doelen waarmee jij je verbonden voelt. Denk aan verkiezingscampagnes, trainingen of onderzoek naar een thema dat je aan het hart gaat. Vanaf €50.000,- kan een fonds op naam voor je worden opgesteld. Mocht je dit willen neem dan contact op met een notaris en met D66.

Notaris
Een notaris helpt je om de wensen die jij over jouw nalatenschap heeft vast te leggen in een testament. Je kunt er in overleg met ons voor kiezen om D66 te benoemen als executeur testamentair. Voor de notaris is het nummer van de Kamer van Koophandel van D66 van belang. Het nummer waaronder D66 staat ingeschreven is: 40407863.