Robert Kuipers

Kandidaat-Kamerlid nr. 50 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Beeld: Robert kuipers

Ik heb me altijd afgevraagd waarom wij kennelijk niet in staat zijn om veel meer mensen aan te spreken. Ik wil écht een eind maken aan het feit dat mensen met een lagere opleiding meestal niets zien in D66. Ook zou ik willen afrekenen met de meewarige blikken die ik krijg als ik het in mijn provincie over D66 heb. Ik denk dat we in de meeste provincies veel electoraat laten liggen omdat we niet de juiste woorden gebruiken en niet de juiste toon aanslaan.

Het lijkt er af en toe op dat regering en parlement zich vooral bezighouden met zaken op de korte en middellange termijn en te weinig oog hebben voor de maatschappelijke transities die zich binnen een lange termijn afspelen en waar Nederland (en de rest van de wereld) nu middenin zit. Onomkeerbare veranderingen op het gebied van energie, zorg, onderwijs, economie en voeding die de wereld beter gaan maken. En die het verdienen om een duwtje in de rug te krijgen.

Ik ben van mening dat Tweede Kamerleden niet alleen moeten uitblinken in scherpe controle, maar ook in het geven van ruimte en vertrouwen. Niet alleen de focus op punten scoren maar ook meedenken en meesturen. En ja, dat betekent dat dit af en toe ten koste kan gaan van je eigen profiel. Dat is de manier waarop ik politiek wil bedrijven. Werken aan het gezamenlijke belang, ook al heb ik het niet zelf verzonnen. En daarom voel ik me thuis bij deze partij.

  1. Woonplaats: Sittard-Geleen
  2. Leeftijd: 53 jaar
  3. Beroep: Coördinator Openbare orde en Veiligheid bij gemeente Venlo

Justitie en Veiligheid, Maatschappelijke transities, Wonen, Krimp