Pia Dijkstra

Tweede Kamerlid

Pia Dijkstra – Foto: Jeroen Mooijman

Pia Dijkstra (1954) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66. Ze woont in Utrecht.

Ik wil Nederland vooruit helpen via hervormingen in de zorg, die nodig zijn om Nederland toekomstbestendig te maken. Preventie heeft prioriteit, om zo een gezondere bevolking met een groter kostenbewustzijn te krijgen. Gezonde mensen kunnen werken en zorgen voor elkaar en zichzelf. Langdurige zorg moet anders ingericht worden, dat remt de kosten en mensen kunnen vaker thuis blijven wonen.

De afgelopen jaren heb ik onder meer een sterker profiel op gezondheidszorg kunnen neerzetten, met als centrale punten kwaliteit en transparantie, het tegengaan van verspilling en zorg in de buurt. Daarnaast hervormingen in de ouderenzorg doorgevoerd om de basiszorg in de toekomst toegankelijk te houden. Ook wordt voorlichting over homoseksualiteit een verplicht onderdeel van de lessen in het onderwijs. Daarbij mogen ambtenaren niet langer een huwelijk weigeren tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Medisch-ethisch; Oorlogsgetroffenen
Voorzitter Commissie Buitenlandse Zaken