Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Pia Dijkstra (1954) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66.

Ik wil Nederland vooruit helpen via hervormingen in de zorg, die nodig zijn om Nederland toekomstbestendig te maken. Preventie heeft prioriteit, om zo een gezondere bevolking met een groter kostenbewustzijn te krijgen. Gezonde mensen kunnen werken en zorgen voor elkaar en zichzelf. Langdurige zorg moet anders ingericht worden, dat remt de kosten en mensen kunnen vaker thuis blijven wonen.

De afgelopen jaren heb ik onder meer een sterker profiel op gezondheidszorg kunnen neerzetten, met als centrale punten kwaliteit en transparantie, het tegengaan van verspilling en zorg in de buurt. Daarnaast hervormingen in de ouderenzorg doorgevoerd om de basiszorg in de toekomst toegankelijk te houden. Ook wordt voorlichting over homoseksualiteit een verplicht onderdeel van de lessen in het onderwijs. Daarbij mogen ambtenaren niet langer een huwelijk weigeren tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Portefeuilles

Zorg (Cure); Medisch-ethisch; Geneesmiddelenbeleid

Mini-docu | Pia Dijkstra in gesprek over het wachten op donororganen

Meer van Pia Dijkstra
Het gaat over de vrijheid van mensen om over hun eigen leven te beslissen, om deze beslissingen dichterbij mensen zelf te leggen.
- Pia Dijkstra