Petra Stienen

Eerste Kamerlid

Eigen beeld - Beeld: Petra Stienen

Petra Stienen (1965) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Als mensenrechtendiplomaat in de Arabische wereld op de ambassades Cairo en Damascus heb ik ervaren hoe belangrijk de rechtstaat en vrijheden zijn voor het welzijn en welvaart voor eenieder in de wereld buiten Nederland en voor diegenen die toevlucht zoeken tot Europa. Inmiddels is de wijde wereld onze wijken binnengekomen. Dit is voor mij de context van mijn ondernemerschap waarin participatie, emancipatie, migratie en inclusiviteit centrale thema’s zijn. Alleen door al het talent in onze samenleving aan te spreken kunnen we vooruit, in eigen land maar ook in relatie tot de wereld. Uiteraard met aandacht en steun voor mensen die hierin minder snel meekunnen.

Vanuit mijn ervaringen en expertise wil ik me graag namens D66 inzetten binnen de D66-fractie in de Eerste Kamer. Juist daar kunnen we als partij er voor zorgen dat de Nederlandse rechtsstaat in stand blijft en dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft op een goede toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

Bekijk het actuele CV van Petra Stienen op de website van de Eerste Kamer.

Immigratie & Asiel (asiel- en vreemdelingenbeleid) en Werkgelegenheid

Maak kennis met Petra

Eigen beeld - Beeld: Petra Stienen