Ojanne de Vries-Chang

Ojanne in 66 seconden

Kandidaat Tweede Kamerlid. Beeld: Ojanne de Vries-Chang

Als moeder houd ik altijd nu en de toekomst voor ogen. Ook het verantwoordelijkheid willen dragen is daar onderdeel van. Als tweede kamerlid wil ik het verschil maken door circulaire economie gestalte te geven. Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.

Circulaire economie heeft grote raakvlakken met mijn ambitie om het belang van diversiteit en inclusie te vergroten en te borgen in de inrichting van ons land. En onder diversiteit en inclusie versta ik diversiteit in ras, geslacht, seksuele voorkeur, generatie, levensfase of levensstijl.

Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd. Ik bouw aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.

Om je eigen leven in te kunnen richten is het noodzakelijk te weten hoe je kunt meebeslissen. Ander aspect is het zelf kunnen beschikken over data waarmee anderen beslissen. Momenteel gaan grote marktpartijen er letterlijk met de data en de winst vandoor. Het terugeisen van de beschikking over eigen data is een prioriteit. Dit wil ik landelijk vormgeven en uit laten voeren, opdat het bijdraagt aan grotere individuele autonomie en kansengelijkheid voor onze samenleving als geheel.

Een andere voor mij belangrijke pijler is het bijdragen aan duurzame mobiliteit. Het beschikbaar maken voor al onze inwoners en het verbinden van noord nederland met de regio randstad en noord-europa. Hierop inzetten draagt bij aan de circulaire economie en de leefbaarheid en brede welvaart van de drie genoemde regio’s.

  1. Woonplaats: Heerenveen
  2. Leeftijd: 37 jaar
  3. Beroep: zelfstandig Registeraccountant bij voorkeur werkzaam in het onderwijs/ publieke sector

Diversiteit en inclusie, circulaire economie (grondstoffen, geld en immateriële waarden), lokale democratie en digitalisering, belastingen (waaronder CO2-heffing), duurzame mobiliteit en onderwijs.