Nazmi Türkkol

Nazmi in 66 seconden

Kandidaat Tweede Kamerlid. Beeld: Nazmi Türkkol

In de sociale advocatuur heb ik de gelegenheid gekregen om iets terug te doen voor de Nederlandse samenleving. Ik zie het als mijn plicht om te strijden tegen onrechtvaardigheid en om op te komen voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.

Mijn droom om advocaat te worden is uitgekomen en ik heb binnen het Nederlandse rechtssysteem mijn plek gevonden. Zo ben ik door de advocaten in het arrondissement Amsterdam gekozen in het College van afgevaardigden van de orde van advocaten en ben ik lid geweest van de selectiecommissie van de Rechterlijke macht.

Afgelopen jaren heb ik als advocaat bewezen voldoende juridische kennis te hebben om in verschillende rechtsgebieden ingewikkelde procedures te voeren, waarbij sommige uitspraken zijn gepubliceerd. Bijvoorbeeld heb ik elf jaar lang geprocedeerd in de Toeslagenwet en uiteindelijk de zaak gewonnen bij het Europese Hof te Luxemburg.

Tijdens mijn studententijd heb ik deelgenomen aan een aantal bijeenkomsten van D66 en sindsdien heb ik altijd op deze partij gestemd. D66 is open-minded, eerlijk en optimistisch. Een liberale partij met een warm hart. De waarden als de individuele vrijheid, gelijke kansen voor iedereen en sociale cohesie spraken mij erg aan. In 2013 heb ik besloten om lid te worden en mij actief in te zetten voor D66.

Onderwijsongelijkheid neemt toe in Nederland. Kinderen met vergelijkbare schoolprestaties komen niet op een vergelijkbare vervolgniveau terecht. Deze ongelijkheid is zorgelijk, omdat het tot sociaaleconomische verschillen leidt, maar ook tot verschillen in de betrokkenheid bij het vertrouwen in de politiek. Politici moeten meer verbinding zoeken en openstaan voor elkaars ideeën. Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij wil zijn, met een eigen identiteit, geloof en levensovertuiging; vrijheid moet overal en voor iedereen gelden. Ik hoop dat ik met mijn kennis, ervaring en inzet een bijdrage kan leveren tot een sociaal liberaal Nederland.

  1. Woonplaats: Amsterdam
  2. Leeftijd: 51 jaar
  3. Beroep: Advocaat

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie, Jeugdbeleid