Meryem Cimen

Ik ben 11 jaar lid van D66, heb gewerkt als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, voor de fractie in Amsterdam en ben sinds 2018 raadslid in Haarlem.

In de Haarlemse raad voer ik het woord over het sociaal domein, onderwijs, jeugd, sport en emancipatie. De afgelopen 2,5 jaar heb ik me onder andere ingezet voor een nieuwe, evalueerbare subsidiesystematiek van welzijnsorganisaties, het bevorderen van de integratie van statushouders door snellere toegang tot werk, een laagdrempelige toegang tot (psychische) gezondheidszorg van statushouders. Daarnaast heb ik een plan aangenomen gekregen om grip te krijgen op de Haarlemse markt van taalcursusaanbieders.

Ik ben ervan overtuigd dat D66 het beste verhaal voor Nederland heeft. Tegelijkertijd vind ik dat zowel het sociale als het rechtsstatelijke geluid van D66 onvoldoende tot zijn recht komt.

Waardoor mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door D66. Er is een stille meerderheid in dit land die zich niet aangesproken voelt door de uitersten binnen de politiek. En een grote behoefte heeft aan verbinding, leiderschap en visie op de grote uitdagingen van de 21e eeuw. Hier ligt een enorme kans voor D66.

Die gezamenlijke uitdagingen zijn het klimaat, vluchtelingenstromen en Europese samenwerking. Maar ook het tegengaan van (economische) dakloosheid, het bevorderen van kansengelijkheid door excellent onderwijs, armoedebestrijding, het bestrijden van polariserende identiteitspolitiek en tot slot het bevorderen van de (Nederlandse) rechtsstaat.

In de Kamer zal ik me keihard inzetten om de D66-visie voor het voetlicht te brengen altijd gericht op samenwerking.

  1. Woonplaats: Haarlem
  2. Leeftijd: 33 jaar
  3. Beroep: Senior-beleidsmedewerker bij Ministerie van J&V, Gemeenteraadslid D66 Haarlem

Rechtsstaat, Migratie en asiel, Sociaal domein, Woningmarkt