Marieke Vellinga-Beemsterboer

Kandidaat-Kamerlid nr. 45 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Beeld: Marieke Vellinga-Beemsterboer

Positief in het leven staan. Dat vind ik belangrijk. Positiviteit brengt je zoveel verder. Ik heb hierin een voorbeeld aan mijn oma, een onstuitbare Zeeuwse van ondertussen 96 jaar oud. Ondanks zorgen, groot of klein, zoekt zij elke dag naar de zonnige kant. Zo wil ik ook zijn.

Mijn politieke carrière is begonnen in 2011. Ik heb sinds die tijd verschillende vertegenwoordigende functies mogen bekleden. Ik heb gezien hoe makkelijk het is om je als volksvertegenwoordiger te verliezen in de “politieke bubbel” van mensen die ook dagelijks met
bestuur bezig zijn. Het kunnen uitleggen van alles dat er op bestuurlijk niveau gebeurt aan mensen die daar niet elke dag mee bezig zijn is nu belangrijker dan ooit.

In Nederland hebben veel mensen moeite met lezen en schrijven. Met dit onderwerp, laaggeletterdheid, ben ik de afgelopen jaren veel bezig geweest. Laaggeletterdheid is een onderliggend probleem van veel andere problemen die mensen kunnen hebben: schulden, gezondheidsproblemen, leerachterstanden, kansenongelijkheid. Maar het gaat dieper dan dat. Laaggeletterdheid gaat over regie. De baas kunnen zijn over je eigen leven en de beslissingen die jij daarin neemt. Individuele vrijheid en ruimte om te groeien. Voor mij staat D66 voor die individuele vrijheid en ruimte.

Als Kamerlid wil ik me inzetten voor die vrijheid. Door meer mogelijkheden te scheppen voor een leven lang leren. Door meer aandacht te vragen voor preventie in bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs.

Verbinding tussen het Rijk en de gemeenten is hierbij essentieel. Niet alleen de randstad, maar juist ook de regio. Als import Friezin wil ik er staan voor die gebieden in Nederland die nu vaak minder aandacht krijgen.

Om positief in het leven te kunnen staan heb je perspectief nodig. Soms moeten kansen gecreëerd worden, soms moeten mensen geholpen worden hun kansen te zien. Daar ga ik voor.

  1. Woonplaats: Boazum
  2. Leeftijd: 34 jaar
  3. Beroep: Adviseur bij stichting Lezen en Schrijven, Fractievoorzitter D66 Súdwest Fryslân

Onderwijs, Preventie in het Sociaal Domein, Regionale ontwikkeling