Mahjoub Mathlouti

Mahjoub in 66 seconden

Kandidaat Tweede Kamerlid. Beeld: Mahjoub Mathlouti

De komende tijd moeten we met het coronavirus een nieuwe realiteit omarmen. Als Kamerlid wil ik mij onder andere inzetten om de verwachte uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid het hoofd te bieden. In mijn werk bij de gemeente Den Haag ben ik een van de trekkers van het grootste werkgelegenheidsprogramma van de stad. Van dichtbij zie ik dagelijks hoe intensieve samenwerking tussen de lokale overheid, het MKB en verschillende partijen in de regio ervoor zorgt dat mensen – vaak ook met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – met succes naar werk worden begeleid. Een manier van samenwerken die met de te verwachte teruglopende werkgelegenheid de komende jaren ook landelijk nog belangrijker zal worden.

Als Kamerlid wil ik mij inzetten om mensen nog beter te betrekken bij beleids- en besluitvorming, waarbij er ook aandacht is voor nog niet stemgerechtigde jongeren. De afgelopen jaren heb ik mij zowel politiek als ambtelijk ingezet voor het vergroten van invloed van burgers. Ik heb van dichtbij gezien dat het betrekken van burgers o.a. zorgt voor nog beter beleid en meer draagvlak. Als Kamerlid wil ik mij daarvoor blijven inzetten, waarbij we ook een visie vormen op hoe de huidige digitale mogelijkheden een rol kunnen spelen bij de versterking van onze democratie. Juist nu we meer op afstand van elkaar leven.

Ook wil ik mij inzetten om het thema sport hoger op de agenda te krijgen. Als oud-topsporter heb ik ervaren welke positieve invloed sport heeft op ontwikkeling, gezondheid, discipline, recreatie en verbinding van mensen. Als Kamerlid wil ik mij tenminste inzetten om sport een wezenlijk thema te laten zijn binnen ons onderwijssysteem, alsook het vergoten van de toegankelijkheid van sport.
Ik hoop op uw vertrouwen.

  1. Woonplaats: Leidschendam-Voorburg
  2. Leeftijd: 32 jaar
  3. Beroep: Directieadviseur Gemeente Den Haag

Werkgelegenheid, (arbeids-) migratie, inburgering, onderwijs, schulden, democratische vernieuwing/burgerparticipatie, sport, jongerenzaken.