Maarten Groothuizen

Tweede Kamerlid

Maarten Groothuizen – Eigen beeld

Maarten Groothuizen (1976) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Nijmegen.

“Bij D66 is de rechtsstaat in goede handen. Het is mijn ambitie om te werken aan een veilig en rechtvaardig Nederland. Geen symboolwetgeving: wel investeren in efficiënte opsporing en goede kwaliteit van de rechtsspraak. Nederland wordt niet veiliger met lege ‘Law and Order’ retoriek, wel door een evenwichtig beleid van preventie en sancties.

Het migratievraagstuk vraagt om slimme  maatregelen. Aanpak van grondoorzaken, investeringen in de regio en het creëren van legale migratieroutes. We investeren in goede opvang in de regio, maar ook in een flexibel asielsysteem in Nederland, zodat mensen niet 100 keer hoeven te verhuizen en snel kunnen integreren.”

Justitie; Asiel & Migratie; Kansspelen; Auteursrecht