Kirsten Wilkeshuis

Geen uitdagender en dankbaarder positie dan die van vertegenwoordigend politicus: verantwoordelijkheid nemen voor onze omgeving en onze samenleving. Daaraan een wezenlijke bijdrage leveren, is wat me er eerder toe bracht me te kandideren voor Provinciale Staten en nu voor de Tweede Kamer. Voor mijn medemensen, voor mijn kinderen en hun kinderen. Mensen op hun eigen kracht laten bouwen en vertrouwen aan de ene kant én eerlijk omgaan met de welvaart en naar elkaar omkijken aan de andere kant is daarbij mijn leidraad.

Nederland staat voor grote uitdagingen. Om nu grote transities naar duurzame energie, naar een blijvend gezonde leefomgeving en naar een circulaire economie in te zetten. Maar ook zien we een steeds verder polariserende politiek en samenleving waarin niet iedereen zich gehoord en gezien en gesteund voelt. En dat in het licht van de Corona-crisis die diepe sporen zal trekken in onze maatschappij.

In mijn vorige functie als plaatsvervangend directeur bij een brancheorganisatie in de energiesector kwam ik in aanraking met de politiek en grote maatschappelijke vraagstukken waarbij veel partijen betrokken zijn. Inmiddels geef ik mede leiding aan een traject bij netwerkbedrijf Stedin om voldoende kapitaal te vergaren voor de investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. In beide posities zag ik obstakels die op nationaal en vaak op politiek niveau kunnen en moeten worden opgelost.

Mijn juridisch-wetenschappelijke achtergrond helpt me om vraagstukken snel te doorgronden en hoofd- van bijzaken te scheiden. Ik ben vindingrijk, weet collega’s te bewegen en het bestuur waar nodig te sensibiliseren voor de positie van burgers en bedrijven. Voor de politiek is dit goed van ‘buiten naar binnen’ werken – in mijn ogen – essentieel. Mijn stijl is verbindend. Ik kan goed luisteren en begrijp snel wat een andere politicus, een burger of een bedrijf nodig heeft en wat dat betekent voor mijn en onze opgave.

  1. Woonplaats: Den Haag
  2. Leeftijd: 41 jaar
  3. Beroep: Adviseur bestuurlijke zaken en corporate governance Stedin

Energie, Klimaat, Justitie