Hans Teunissen

Hans in 66 seconden

Hans Teunissen - Beeld: D66

‘We waren ongerust…’ zei Hans van Mierlo terwijl hij in zijn regenjas langs de Amsterdamse grachten wandelde. Deze ongerustheid over de situatie in ons land motiveerde velen voor hun inzet voor en stem op D66.

Ik ben nu ook ongerust. Over onzekerheid, onbehagen en ongelijkheid in ons land. Onzekerheid door de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Onbehagen vanwege ‘eigen feiten’ en een wantrouwen ten aanzien van cruciale instituties. Ongelijkheid omdat groepen in onze samenleving onterecht verschillende vooruitzichten hebben op een plek in deze samenleving, niet dezelfde toegang hebben tot goede informatie en omdat hun vertrouwen in instituties sterk uiteenloopt. Deze ontwikkelingen zijn niet nieuw, maar wel versterkt als gevolg van de coronacrisis.

Optimistisch ben ik eveneens. Vanwege de betrokkenheid en het talent van de jongeren die ik dagelijks ontmoet. En dankzij de energie en ideeën binnen D66 om sterker uit deze crisis te komen en te werken aan kansengelijkheid, zekerheid en vertrouwen. Dit motiveert mij om me juist nu op deze plek in te zetten voor onze partij.

Ik werd docent maatschappijleer om jonge mensen de wereld van vandaag beter te laten begrijpen. Vervolgens werd ik directeur en bestuurder om het onderwijs te verbeteren en jongeren optimaal voor te bereiden op hun plek in de wereld van morgen.

Op school, in de stad en landelijk zet(te) ik me in voor onderwijs, cultuur en de democratische rechtsstaat. De passie die ik hiervoor heb, zit ook diep in het DNA van D66. Deze domeinen zijn van vitaal belang en kunnen niet zonder onze partij. Zeker nu niet.

Sinds onze eerste televisiespot is de wereld drastisch veranderd. Wat niet veranderde is dat D66 noodzakelijk is. Voor het positieve en progressieve verhaal met perspectief. Voor de wereld van morgen. Ik zet mij graag met veel energie in voor dit verhaal en voor deze wereld.

  1. Woonplaats: Breda
  2. Leeftijd: 36 jaar

Onderwijs, Democratisering, Cultuur