Dorien Blommers

Dorien Blommers - Beeld: Phil Nijhuis

Nederland verdient een D66-antwoord op sociaaleconomische vraagstukken en het lijkt me geweldig om daar als Tweede Kamerlid aan te werken. Aan een arbeidsmarkt waar mensen kunnen kiezen op welke manier ze willen werken en in welk beroep. Waar mensen een nieuwe kans krijgen als het even niet loopt zoals gepland. Ik wil werk maken van inkomenszekerheid, zonder toeslagen die vooral tot méér problemen leiden. Zorgen dat meer werken loont: bijvoorbeeld door goede en beschikbare gratis kinderopvang. Het echt eerlijk verdelen van zorgtaken tussen ouders, zodat ook vrouwen hun ambities kunnen waarmaken. En vooral: telkens de juiste financiële afweging maken om te investeren in de toekomst en in brede welvaart, ook als dat niet direct terug te zien is in cijfers.

Wie ben ik? Een hardwerkende vrouw met inhoudelijke expertise en creativiteit, die veel rust kan brengen in een team. Een heel open iemand, benaderbaar en altijd bereid om mee te denken en mensen verder te helpen. Een absolute teamspeler, het gaat om het doel waar we samen aan werken. Ik hoop dat ik – met de expertise en de politieke ervaring die ik heb opgedaan – die rol ook mag vervullen in de nieuwe fractie.

De afgelopen jaren heb ik het politieke handwerk geleerd. Van onderhandelen (moties, begrotingen en het coalitieakkoord), hoe je onderwerpen agendeert en afstemt binnen en buiten de partij. Hoe je samen met de vereniging en alle maatschappelijke partners vanuit de fractie plannen verder kan brengen. Naast mijn inhoudelijke expertise op overheidsfinanciën, fiscaliteit, arbeidsmarkt en sociale zekerheid maken die vaardigheden mij denk ik een goed Kamerlid. En ik heb vooral geleerd dat er geen mooiere plek is dan de Tweede Kamer: waar je een goed idee, met veel geduld en inzet, ook werkelijkheid kunt maken. Ik kijk er naar uit om velen van jullie snel te ontmoeten!