Carline van Breugel

Bekijk de video van Carline

WARNING – Copyright missing. Please fill in the copyright fields for this image before using it.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 32

Vorig jaar vertegenwoordigde ik als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de stem van studenten. In twee maanden tijd heb ik mij de inhoud eigen gemaakt, waarna ik dagelijks met nationale nieuwsmedia sprak, speechte op demonstraties en onderhandelde met Kamerleden en minister Van Engelshoven. Ik droeg bij aan het weerhouden van de renteverhoging op de studielening, de (her)agendering van het leenstelsel en de verhoging van de toeslag voor studenten met een beperking. Ik heb laten zien dat ik goed kan luisteren, razendsnel een analyse kan maken en de middelen verschillend van een constructief gesprek tot direct activisme ken om politiek resultaat te behalen.

Graag zet ik mij, als gezicht van het leenstelsel protest, in voor afschaffing van het leenstelsel en invoering van een eerlijk alternatief. Daarnaast wil ik de doorstroom van studenten tussen onderwijsniveaus vergemakkelijken en de werkdruk van docenten verlagen.

Ik vind het problematisch dat jongeren vaak geen inspraak hebben op beleid dat ook hen aangaat. Daarom sprak ik hier samen met Gert Jan Segers over bij talkshow M en brachten we een bezoek aan Mark Rutte. Ik wil als Kamerlid jongeren een stem geven door structureel gesprek met gekozen jongerenvertegenwoordigers in beleid te bestendigen. Over de verwerking van de jongerenstem in beleid moet verantwoording worden afgelegd. Daarnaast wil ik mij inzetten voor meer voorlichting over diversiteit in het onderwijs, meer diversiteit in het bedrijfsleven en betere integratie van migranten. Nog te vaak worden mensen uitgesloten op basis van hun leeftijd, gender, seksualiteit, of cultuur. Momenteel bied ik met mijn werkgroep diversiteit bij de jonge democratie ruimte voor het gesprek over culturele- gender, en seksuele diversiteit.

Ik zet mij vol passie in voor toegankelijk onderwijs, inspraak van jongeren en een inclusieve samenleving. Ik hoop dat ik kan rekenen op jouw stem!

Meer over Carline van Breugel

  1. Woonplaats: Amsterdam
  2. Leeftijd: 26 jaar
  3. Beroep: Public Affairs Adviseur

Expertises

Hoger Onderwijs, Emancipatie en Diversiteit

Bekijk onze plannen voor Nederland