Congres 118 | Last update today at 17:51 hour

CP118.C33 – TaD – Kernenergie als primaire bron naast wind en zon

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Floriske Deutman-Bodisco Massink e.a.
Woordvoerder: Floriske Deutman-Bodisco Massink

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 169 t/m 176

Huidige tekst:
Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. Ook kernenergie niet. Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval. Tegelijkertijd levert het veel CO2-vrije energie met weinig ruimtegebruik. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals thoriumreactoren en kleine centrales (SMR’s).

Voorgestelde tekst:
Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te krijgen hebben we naast wind- en zonne-energie als derde primaire energiebron kernenergie nodig. Kernenergie is CO2-vrij, regelbaar en zeer betrouwbaar. Inmiddels is gebleken dat kerncentrales wel 60 à 80 jaar werkpaarden van het energiesysteem kunnen zijn. Dat is belangrijk, want ook na 2040 en 2050 heeft Nederland voldoende, betrouwbare, CO2-vrije energie nodig. De levensduur van Borssele wordt dan ook verlengd, uiteraard binnen de veiligheidsnormen en mits betaalbaar. Wij gaan de voorbereiding en bouw van twee nieuwe centrales realiseren. Lessen uit de recente bouw van enkele kerncentrales in het Westen, qua budget en qua bouwtijd, zijn goed in beeld en op te volgen. Het is politiek gewenst dat de overheid een uitdrukkelijke betrokkenheid bij kernenergie en kerncentrales heeft en houdt. De bouw van de beoogde kerncentrales vergt, zoals bij alle zeer grote bouwprojecten, dat tijdig voldoende aandacht wordt gegeven aan de bewoners dicht bij de bouwplaats. Dat is tevens, veel later, van belang als de fase van ontmanteling is aangevangen. Ondertussen wordt – bij voorkeur in internationaal verband – het afgesproken tijdschema aangehouden om radioactief afval definitief op te bergen, hetgeen niet alleen voor kernenergie van belang is, maar ook voor vele andere sectoren waarin met radioactief materiaal gewerkt wordt, zoals de medische. Landen als Finland en Zweden hebben inmiddels laten zien dat het kan. Daarnaast bevorderen we de ontwikkeling van nieuwe nucleaire technieken, zoals thorium reactoren en modulaire reactoren (SMR’s). Dit houdt ook in dat we de wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijs capaciteit bij de relevante Nederlandse instellingen op korte termijn vergroten.

Toelichting:
De huidige tekst over kernenergie in het concept verkiezingsprogramma is summier en weinig genuanceerd. De voordelen van betrouwbaarheid en regelbaarheid worden bovendien niet genoemd. In de voorgestelde tekst wordt veel genuanceerder uiteengezet wat de voordelen zijn, alsmede de aandachtspunten benoemd.