Congres 118 | Last update today at 17:50 hour

CP118.C32 – Eerst definitieve eindberging voor het kernafval

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Noord-Brabant, AAV D66 De Ronde Venen
Woordvoerder: Erik Kamerbeek

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 172 t/m 175

Huidige tekst:
Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen.

Voorgestelde tekst:
Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales en voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur. We willen toekomstige generaties niet opzadelen met onze problemen. Daarom is het randvoorwaardelijk dat we voor de geplande opening van de nieuwe kerncentrales in 2035 een concreet plan hebben voor de eindberging van ons kernafval.

Toelichting:
Nederland wil nieuwe kerncentrales bouwen, maar stelt de keus voor een definitieve eindberging uit tot 2100. Daarmee is Nederland een grote uitzondering. Andere landen die voor kerncentrales kiezen, maken juist vaart met hun kernafvalplannen. Dit heeft een verlammende werking. Door de keuze voor eindberging pas in 2100 te doen, is kernafval geen prioriteit. Het is onverantwoord om nu meer kerncentrales te bouwen terwijl het kernafvalprobleem dient opgelost te worden door onze (achter)kleinkinderen.