Congres 118 | Last update today at 17:49 hour

CP118.C31 – Stoppen met voorbereiden nieuwe kerncentrales

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Willem Breet e.a.
Woordvoerder: Willem Breet

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 169 t/m 176

Huidige tekst:
Om een stabiele CO-2 vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. Ook kernenergie niet. Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval. Tegelijkertijd levert het veel CO-2 vrije energie op met weinig ruimtegebruik. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals thoriumreactoren en kleine centrales (SMR’s).

Voorgestelde tekst:
Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval Wij stoppen vooralsnog met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Wij zetten eerst in op het zoeken naar een definitieve oplossing voor een veilige eindberging van nucleair afval, waarna we de productie van kernenergie heroverwegen.

Toelichting:
Kernenergie is kostbaar. Tegenover een relatief geringe bijdrage aan de energiemix en CO-2 reductie de komende jaren staan hoge kapitaalkosten. Kernenergie wordt verkregen uit uranium dat op enig moment uitgeput raakt. De productie van kernenergie brengt risico’s met zich mee: tijdens de winning van uranium (voor mens en milieu), tijdens de productie (nucleair afval) en qua beveiliging (Zaporizja).