Congres 118 | Last update today at 17:48 hour

CP118.C30 – Kernenergie (2)

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Isabel van Dijk e.a.
Woordvoerder: Isabel van Dijk

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 169 t/m 176

Huidige tekst:
Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. Ook kernenergie niet. Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval. Tegelijkertijd levert het veel CO2-vrije energie met weinig ruimtegebruik. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals thoriumreactoren en kleine centrales (SMR’s).

Voorgestelde tekst:
Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. We stimuleren versnelde ontwikkeling van duurzame hernieuwbare energie zoals waterstof waarbij het bestaande gasnetwerk kan worden gebruikt.

Toelichting:
Toelichting 1. Kernenergie kan niet worden aangemerkt als duurzame energiebron: a. Is niet hernieuwbaar b. Kernafval legt een onverantwoorde last op toekomstige generaties 2. In plaats van kernenergie dient de toepassing en inzet van waterstof intensief te worden gestimuleerd: a. Daarmee benutten van gedane investeringen in bestaand gasnetwerk b. Niet nog zwaardere belasting van bestaande elektrische infrastructuur c. Duurzame productie van waterstof op zee met windmolens en benutten bestaand gasnetwerk.