Congres 118 | Last update today at 17:47 hour

CP118.C29 – Thoriumcentrale als alternatief voor de geplande kerncentrales

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Huub van der Laan e.a.
Woordvoerder: Huub van der Laan

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 171 t/m 172

Huidige tekst:
Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales.

Voorgestelde tekst:
Alle activiteiten met betrekking tot de bouw van de twee kerncentrales moet onmiddellijk worden stopgezet. In plaats daarvan moeten we alle prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling van de Thorium gesmoltenzoutreactor.

Toelichting:
Alle activiteiten met betrekking tot de bouw van de twee kerncentrales moeten onmiddellijk worden stopgezet. In plaats daarvan moeten we alle prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling van de Thorium gesmoltenzoutreactor. De ontwikkeling en bouw van de Thorium gesmoltenzoutreactor moet in samenwerking met universiteiten en bedrijven in heel Europa. Het geld dat anders aan kerncentrales zou worden besteed, wordt ingezet voor de ontwikkeling en bouw van de Thorium gesmoltenzoutreactor. Het prototype is eind 2028 gereed. Tussen 2028 en 2032 kunnen enkele commerciële Thorium gesmoltenzoutreactoren worden gebouwd, getest en gevalideerd. In 2035 kunnen de meeste geplande Thorium gesmoltenzoutreactoren in bedrijf zijn.