Congres 118 | Last update today at 17:46 hour

CP118.C28 – Kernenergie (1)

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Zeeland
Woordvoerder: Peter de Kraker

Doel amendement: Schrappen van tekst
Regelnummer: 169 t/m 176

Huidige tekst:
Om een stabiele CO2-vrije energievoorziening te hebben, kunnen we geen technieken uitsluiten. Ook kernenergie niet. Kernenergie is duur, niet hernieuwbaar en zorgt voor gevaarlijk afval. Tegelijkertijd levert het veel CO2-vrije energie met weinig ruimtegebruik. Wij gaan door met de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe centrales. Hierbij zorgen we dat er vanaf het begin veel aandacht is voor de mensen in de omgeving van de nieuwe kerncentrales, voor de ontmanteling aan het eind van de levensduur en voor de eindberging van nucleair afval, zodat we toekomstige generaties niet met problemen opzadelen. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals thoriumreactoren en kleine centrales (SMR’s).

Toelichting:
Kernenergie in haar huidige vorm is een no-go. Het is geen duurzame oplossing voor de toekomst. Binnen het scala aan technieken voor energieopwekking is kernenergie een slechte optie. De nadruk moet op hernieuwbare energie liggen. Nucleaire energie is geen geschikte uitweg omdat het niet in lijn ligt met ons tijdloze circulaire kompas, kernafval radioactief is en dat ook heel lang blijft, onderhoud en ontmanteling van kerncentrales astronomisch veel geld kost, de brandstofwinning voor het kernreactieproces ernstige milieuschade en natuurschade veroorzaakt. Daarnaast duurt de ontwikkeling van een nieuwe kerncentrale jaren en de klimaatcrisis vraagt om korte termijn oplossingen.