Congres 118 | Last update today at 17:23 hour

CP118.C27 – Speel geen Sinterklaas

Advies: Ontraden
Status: Aangenomen

Indiener: AAV D66 Kromme Rijn
Woordvoerder: Niels Hoefnagels

Doel amendement: Schrappen van tekst
Regelnummer: 32 t/m 35

Huidige tekst:
We voeren naar voorbeeld van Oostenrijk en Canada een klimaatbonus in van €250. Dit is een vast bedrag dat iedereen jaarlijks krijgt, om de hogere lasten op vervuiling te compenseren. Mensen met een laag inkomen hebben hier in verhouding meer profijt van dan mensen met een hoog inkomen.

Toelichting:
De voorgestelde “klimaatbonus van € 250 voor iedereen” bereikt niet alleen mensen die dit nodig hebben maar vooral ook veel meer mensen waarvoor deze inkomensondersteuning helemaal niet hoeft. Speel geen Sinterklaas met gratis geld voor iedereen. Maar geef ondersteuning daar waar het zinvol is. Het klimaatbeleid is volledig terecht gericht op het belasten van vervuiling en aantrekkelijk maken van milieubewuste keuzes. Het geven van inkomensondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben, staat hier los van. (schrappen geldt ook de identieke tekst op regel 1206 – 1209)