Congres 118 | Last update today at 17:12 hour

CP118.C25 – Religieuze uitingen bij politieuniform heeft geen invloed op neutraliteit

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Yousef Assad e.a.
Woordvoerder: Yousef Assad

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 4953

Voorgestelde tekst:
D66 vindt de neutraliteit van de politie essentieel. Echter geloofsovertuiging is net zomin als geslacht, huidskleur en seksuele gerichtheid, reden om de neutraliteit van mensen in twijfel te trekken. Om die reden is D66 voorstander van het toestaan van religieuze uitingen als onderdeel van het politieuniform.

Toelichting:
Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat het verbod op het dragen van religieuze uitingen bij de politie discriminatie bevordert en op gespannen voet staat met het discriminatieverbod. Het impliceert dat mensen met zichtbare religieuze kenmerken hun functie niet neutraal uitoefenen, gebaseerd op vooroordelen en stigmatisering. Dit gaat voorbij aan het feit dat mensen beoordeeld moeten worden op hun gedrag, niet op uiterlijke kenmerken. Het bevorderen van neutraliteit en gezag bij politieagenten moet worden bereikt door selectie, opleiding en functioneringsgesprekken, in plaats van het verbieden van religieuze uitingen. Dit benadrukt de essentie van het discriminatieverbod in Nederland.