Congres 118 | Last update today at 16:52 hour

CP118.C23 – Instapkiesdrempel

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Jasper Klasen e.a.
Woordvoerder: Jasper Klasen

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 4528

Voorgestelde tekst:
We voeren een ‘zachte’ kiesdrempel in van 2%. Lijsten die voor de eerste keer meedoen worden uitgezonderd zodat nieuwe partijen ook met 1 zetel de Kamer in kunnen komen. Zo houden we de Kamer besluitvaardig en toegankelijk.

Toelichting:
Met steeds groter wordende versplintering is de formatie een steeds grotere uitdaging, duren de debatten steeds langer, zijn er steeds meer moties en wordt de werkdruk voor Kamerleden steeds hoger. Met een kiesdrempel gaan we dit tegen. Met 150 zetels komt dit neer op 3 zetels. Met 260 zetels komt dit neer op 5 zetels. Toch is het ook belangrijk om nieuwe partijen een kans te geven, daarom krijgen deze een uitzondering voor de eerst verdiende zetel.