Congres 118 | Last update today at 16:51 hour

CP118.C22 – Kiesdrempel van twee zetels

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Arnhem
Woordvoerder: Dennis Weijers

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4527 t/m 4528

Huidige tekst:
We verhogen het aantal zetels in de Tweede Kamer naar minimaal 260. Hierdoor is de Tweede Kamer veel beter in staat om wetgeving te controleren en inwoners te vertegenwoordigen.

Voorgestelde tekst:
We verhogen het aantal zetels in de Tweede Kamer naar minimaal 260, en stellen een kiesdrempel in van twee zetels. Hierdoor is de Tweede Kamer veel beter in staat om wetgeving te controleren en inwoners te vertegenwoordigen en voorkomen we nog verdere versplintering van het parlement.

Toelichting:
Door het aantal zetels in de Tweede Kamer te verhogen zonder een kiesdrempel in te stellen spelen we verdere versplintering in de hand. Het typisch Nederlandse meerpartijenstelsel is een groot goed van onze democratie, omdat ook kleine groepen gehoord kunnen worden. De kiesdrempel zoals die nu is (ongeveer 1/150e van de stemmen) is een goede balans gebleken. Door een kleine kiesdrempel in te voeren i.c.m. een verhoging van het aantal zetels wordt de minderheid gehoord, maar zorgen we er ook voor dat niemand alleen in de Kamer zit en voorkomen we dat er straks 25 partijen in het parlement zitten.