Congres 118 | Last update today at 16:50 hour

CP118.C21 – Controle op de macht, invoeren kiesdrempel

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Noord-Brabant
Woordvoerder: Ton van Happen

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 4528

Voorgestelde tekst:
Om haar taken als Tweede Kamer goed te kunnen blijven uitvoeren is het noodzakelijk om het aantal partijen te beperken. Het huidige aantal partijen zorgt al voor te lange vergaderingen. Als het aantal Kamerleden wordt verhoogd, komen er nog meer partijen, tenzij er een kiesdrempel is. Daarom willen we een kiesdrempel invoeren van 3%.

Toelichting:
Er dreigt een grote versplintering van partijen in TK. Nu zijn het er al 21 en dat maakt elke discussie in de kamer erg tijdrovend en weinig effectief. 2. De complexiteit van het Kamerwerk neemt alleen maar toe. Met een kleine fractie is het niet mogelijk om over de volle breedte de onderwerpen inhoudelijk aan te kunnen. 3. Indien besloten wordt tot extra zetels voor de TK, wordt de huidige kiesdrempel van 0,67 zelfs verlaagd! 4. Met 3% willen we zo min mogelijk drempels opwerpen voor het functioneren van onze democratie.