Congres 118 | Last update today at 16:40 hour

CP118.C20 – Behoud de Eerste Kamer en onderzoek alternatieven voor de getrapte verkiezingen

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Arjan de Boer e.a.
Woordvoerder: Arjan de Boer

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4526

Huidige tekst:
De indirect verkozen Eerste Kamer schaffen we af.

Voorgestelde tekst:
We onderzoeken de alternatieven voor de getrapte verkiezingen van de Eerste Kamer.

Toelichting:
De Eerste Kamer heeft een belangrijke controlerende taak waarin politieke profilering minder van belang is dan in de Tweede Kamer. Een constitutioneel hof kan controleren of een wetsvoorstel Grondwettelijk is maar het kan niet de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorstellen controleren zoals de Eerste Kamer dat doet. Door de huidige getrapte verkiezingen worden de Provinciale Statenverkiezingen nog sterker gedomineerd door landelijke thema’s dan gewoonlijk. Het is goed om hier alternatieven voor te onderzoeken.