Congres 118 | Last update today at 16:35 hour

CP118.C19 – Bindend correctief referendum

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Mark van Heck e.a.
Woordvoerder: Mark van Heck

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4502 t/m 4504

Huidige tekst:
D66 is voorstander van een bindend correctief referendum als noodrem, waarbij de consequenties van de uitslag vooraf worden vastgesteld. Een dergelijk referendum is niet mogelijk bij besluiten over de grondwet of internationale verdragen.

Voorgestelde tekst:
D66 is voorstander van bindende vormen van correctieve burgerinspraak waarbij de vorm en consequenties vooraf worden vastgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de grondwet, bestaande internationale verdragen en de complexiteit van het onderwerp.

Toelichting:
Het is zaak dat we bindende correctieve inspraak niet beperken tot een referendum, maar ook naar andere vormen kijken. Zeker bij complexe vraagstukken brengt een referendum de vraag te veel terug tot een ja/nee-vraag die zich gemakkelijk laat kapen door organisaties met een andere agenda. We sluiten een referendum niet uit, maar kijken nadrukkelijk ook naar andere opties.