Congres 118 | Last update today at 16:33 hour

CP118.C17 – Geen referenda achteraf, maar raadpleging burgers vooraf.

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Gerrit Hartholt e.a.
Woordvoerder: Gerrit Hartholt

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 4502 t/m 4505

Huidige tekst:
D66 is voorstander van een bindend correctief referendum als noodrem, waarbij de consequenties van de uitslag vooraf worden vastgesteld. Een dergelijk referendum is niet mogelijk bij besluiten over de grondwet of internationale verdragen.

Voorgestelde tekst:
D66 is voorstander van het raadplegen van de burgers vooraf. Dat raadplegen van de burgers vooraf dient wat ons betreft wat minder door de overheid en wat meer door politici en politieke partijen gedaan te worden, dit mede om de binding tussen kiezer en gekozene te versterken.

Toelichting:
Referenda achteraf als beslissingen al genomen zijn, zijn niet effectief en niet efficiënt. Raadplegen van de burgers vooraf, is iets wat de burgers op prijs stellen, effectiever is en efficiënter is. Tevens helpt dit om de band tussen kiezers en gekozenen te versterken.