Congres 118 | Last update today at 16:18 hour

CP118.C16 – Veelvliegers betalen meer

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Thomas Hermans e.a.
Woordvoerder: Thomas Hermans

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 3890

Voorgestelde tekst:
Daarnaast betalen mensen meer voor hun ticket naarmate zij vaker vliegen.

Toelichting:
Frequent Flyers nemen een groot deel van het vliegverkeer voor hun rekening. Volgens het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM, 2018) maakt 8% van de bevolking 40% van de vliegreizen. Veelvliegers worden door deze veelvliegbelasting gestimuleerd om minder te vliegen. Bedrijven worden ook aangespoord om te zoeken naar alternatieven voor vliegreizen. CE Delft berekende dat een progressieve belasting (40 euro extra per vlucht) tot een afname van 23% van het vliegverkeer zou leiden en 3,8 miljoen ton per jaar minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Ook niet onbelangrijk: het zou de schatkist 2,3 miljard euro per jaar opleveren.