Congres 118 | Last update today at 16:06 hour

CP118.C15 – Lelystad Airport als alternatief voor een krimpend Schiphol

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Sanne de Wilde e.a.
Woordvoerder: Sanne de Wilde

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 3879 t/m 3882

Huidige tekst:
Lelystad Airport kan niet open. De opgaven op het gebied van klimaat, biodiversiteit en leefkwaliteit zijn dusdanig groot dat het openen van een nieuwe luchthaven niet verantwoord is.D66 wil dat het Rijk in overleg gaat met de decentrale overheden om voor Lelystad Airport op de kortst mogelijke termijn een andere bestemming te zoeken.

Voorgestelde tekst:
Lelystad Airport kan alleen open voor burgerluchtvaart als dit niet leidt tot groei van de uitstoot en milieuvervuiling van luchtvaart in Nederland. Ook stellen we als voorwaarden dat er geen ‘laagvliegroutes’ zijn, er geen additioneel stikstofprobleem ontstaat en Lelystad alleen mag functioneren als overloopluchthaven van Schiphol

Toelichting:
D66 moet zich blijven inzetten voor goede alternatieve voor vliegen en duurzamere wijzen van vervoer. Echter, Lelystad Airport is bedoeld als overloopluchthaven van Schiphol. Schiphol moet het aantal vluchten reduceren, terwijl de vraag blijft stijgen. Feit is dat rondom Lelystad Airport veel minder huishoudens overlast ondervinden dan bij Schiphol het geval is, zeker als de laagvliegroutes worden geschrapt. Als Lelystad Airport wordt geschrapt, zal dat niet betekenen dat de vraag naar vluchten opeens afneemt, zij zullen uitwijken naar andere luchthavens. Tot slot is Lelystad Airport een belangrijke economische ontwikkeling voor de regio.