Congres 118 | Last update today at 15:51 hour

CP118.C14 – Hervorming van Mulder verkeersboetes naar een recidive systeem

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Bert Kerkhof e.a.
Woordvoerder: Joos Lambrechtsen

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 3803

Voorgestelde tekst:
Een kleine boete bij een lichte verkeersovertreding (Wet Mulder) werkt vaak al correctief en hoeft niet direct een zware belasting te zijn. Een hoge eerste verkeersboete kan bij mensen met een laag inkomen tot ernstige financiële problemen leiden en ondermijnt het vertrouwen in een rechtssysteem. Daarom pleit D66 voor een passende boete bij een eerste overtreding en voor hoger oplopen van de boete bij recidive.

Toelichting:
Verkeersboetes zijn bedoeld om te leren van je fouten, en iedereen – rijk en arm – maakt wel eens een fout. Het is echter onwenselijk dat dit direct tot grote financiële problemen leidt. Zelfs agenten hebben soms moeite met het opleggen van sancties, wetende wat de gevolgen kunnen zijn. En dat werkt averechts. Ondanks protesten heeft de regering verkeersovertredingen steeds verhoogd omwille van de begroting. Vergelijkbaar met Engeland zou een eerste boete betaalbaar moeten zijn, zodat het puur een sanctie is voor ongewenst gedrag. Tegelijkertijd moet recidive aanzienlijk zwaarder worden bestraft.