Congres 118 | Last update today at 15:46 hour

CP118.C13 – Invoering inkomensafhankelijke boete

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Jasper Klasen e.a.
Woordvoerder: Jasper Klasen

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 3803

Voorgestelde tekst:
We voeren een dagboetestelsel in voor verkeersovertredingen, waarbij mensen met een hoger inkomen ook een hoger boetebedrag betalen.

Toelichting:
Verscheidene Europese landen (zoals Finland en Zwitserland) hanteren een inkomengerelateerde benadering voor boetes, waarbij de boetebedragen worden gebaseerd op het inkomen van de overtreder. Dit progressieve systeem zorgt ervoor dat mensen met hogere inkomens aanzienlijk hogere boetes betalen voor dezelfde overtredingen, waardoor boetes zowel eerlijker als afschrikwekkender worden voor de welgestelden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de invoering van een dergelijk stelsel haalbaar is en dit amendement streeft naar de implementatie ervan, met als doel de naleving van verkeersregels te bevorderen en financiële rechtvaardigheid te waarborgen.