Congres 118 | Last update today at 12:24 hour

CP118.C12 – Afschaffen collegegeld lerarenopleidingen

Advies: Neutraal
Status: Aangenomen

Indiener: Miranda Muller e.a.
Woordvoerder: Miranda Muller

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2487

Voorgestelde tekst:
Gezien het nijpende lerarentekort in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs nemen we financiële drempels zoveel mogelijk weg en daarom schaffen we het collegegeld voor de lerarenopleidingen af, onder dezelfde voorwaarden die nu gelden voor de halvering van het collegegeld.

Toelichting:
Deze halvering is in het collegejaar 2018-2019 ingevoerd en dit wordt gestopt per september ’24 als we niks doen. Dat is desastreus voor het aanpakken van het lerarentekort, waarin omscholing van zij-instromers cruciaal is. Daarnaast is het onberekenbaar beleid voor de arbeidsmarkt om zo snel te stoppen met nieuw beleid.