Congres 118 | Last update today at 12:11 hour

CP118.C11 – Euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Jacob Kohnstamm e.a.
Woordvoerder: Jacob Kohnstamm

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2257

Voorgestelde tekst:
D66 wil euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht. In het geval van euthanasie verzoekt de patient aan de arts om zijn/haar leven te beeindigen opdat er aan het ondraaglijke en uitzichtloze lijden een einde komt. Bij palliatieve sedatie is het doel er eveneens op gericht om het ondraaglijke en uitzichtloze lijden te beeidigen waarbij aanvaard wordt dat de patient als neveneffect daarvan zal komen te overlijden. Niet valt in te zien waarom palliatieve sedatie onder het medisch recht valt terwijl euthanasie onder het strafrecht valt. De zorgvuldigheidseisen en de toetsing daarvan zoals neergelegd in de huidige euthanasiewet blijven onverkort van kracht.

Toelichting:
Euthanasie en palliatieve sedatie hebben tot doel om het ondraaglijke en uitzichtloze lijden te beeindigen. In beide gevallen overlijdt de patient; in het ene geval direct en in het andere geval als indirect gevolg van het handelen van de arts. Palliatieve sedatie valt onder het medisch recht terwijl euthanasie onder het strafrecht valt. Ieder verzoek om euthanaise kent een remweg, zowel voor de patient als voor de arts. Er bestaat geen goed reden (meer) om die remweg te belasten met het zwaard van het strafrecht.