Congres 118 | Last update today at 11:58 hour

CP118.C09 – Bescherming lichamelijke integriteit van kinderen

Advies: Neutraal
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Woerden
Woordvoerder: Marco Frijlink

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2231

Voorgestelde tekst:
Er komt een leeftijdsondergrens van 18 jaar voor niet-therapeutische ingrepen aan de geslachtsorganen.

Toelichting:
Net als meisjes hebben jongens recht op bescherming van hun grondwettelijk vastgelegde recht op lichamelijke integriteit. Op dit moment is alleen meisjesbesnijdenis strafbaar. In Nederland vinden per jaar zo’n 10-15.000 jongensbesnijdenissen plaats, het overgrote gedeelte om religieus/culturele redenen. Met deze ingreep wordt een groot oppervlak aan huid met de grootste hoeveelheid zenuweinden van het lichaam verwijderd. Dit leidt in veel gevallen tot o.a. een afgenomen seksualiteitsbeleving. Er is geen reden om meisjes hier wel en jongens niet tegen te beschermen.