Congres 118 | Last update today at 11:39 hour

CP118.C08 – Aanvullend alcoholbeleid

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Jasper Klasen e.a.
Woordvoerder: Jasper Klasen

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2024

Voorgestelde tekst:
Voor alcohol voeren we minimumprijzen (MUP) in voor de verkoopsector en de horeca, zoals een MUP van 60 cent in de verkoopsector en een minimale verkoopprijs van 2 euro voor een drankje in de horeca. Zwakalcoholhoudende dranken blijven beschikbaar in de supermarkt, de uitzondering voor wijnen komt te vervallen. Winkeleigenaren moeten ook voor de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken een alcoholvergunning aanvragen.

Toelichting:
Uit alle evaluaties blijkt dat we de doelen voor het verminderen van problematisch alcoholgebruik niet gaan halen. Extra maatregelen zijn dan ook nodig. Als partij zeggen we preventie belangrijk te vinden, toch staat er niets in ons VP om problematisch alcoholgebruik te verminderen. Deze tekstpassage voegt dit onderwerp toe. MUP raakt met name probleemdrinkers, omdat het met name effect heeft op de goedkoopste vormen van alcohol. Met alcoholvergunningen komt er beter inzicht voor gemeentes in hoeveel partijen alcohol verkopen, ook blijven winkels de meeste bieren en wijnen gewoon nog kunnen aanbieden.