Congres 118 | Last update today at 11:38 hour

CP118.C07 – Alcohol: van gewoonte naar bewuste keuze

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: AAV D66 Arnhem
Woordvoerder: Annika de Regt

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 2024

Voorgestelde tekst:
We beperken de verkoop van alcohol stapsgewijs en werken toe naar het stopzetten van de verkoop van alcohol in supermarkten en het toewijzen van verkoopvergunningen aan speciaalzaken. Als eerste stap naar bewuster alcoholgebruik voeren we een verplichte vermelding op het product in van de bewezen risico’s en gevolgen van alcoholgebruik. Zo wordt alcoholgebruik een bewustere keuze en wordt gezondheidsschade, alcoholmisbruik en verslaving afgeremd.

Toelichting:
De cijfers van het Trimbos Instituut, Spoedeisende Hulp en de Gezondheidsraad zijn helder over de impact van verslaving, alcoholgerelateerde incidenten (verkeersongevallen, geweld, ongelukken in en om huis) en gezondheidsschade. Alcohol als gewoonte levert schade op voor onszelf en onze omgeving, terwijl zeer incidenteel gebruik weinig schade geeft. Om van “gewoontedrinken” naar “gelegenheidsdrinken” te gaan, is het nodig dat alcohol mensen niet meer bij de dagelijkse boodschappen hoort, maar een bewuste keuze wordt.