Congres 118 | Last update today at 11:12 hour

CP118.C03 – Ontkoppeling minimumloon en AOW

Advies: Overnemen
Status: Aangenomen

Indiener: Floris van der Valk e.a.
Woordvoerder: Laurien Maarleveld

Doel amendement: Toevoegen van nieuwe tekst
Regelnummer: 1153

Voorgestelde tekst:
De koppeling van de AOW en het minimumloon wordt zo vormgegeven dat bijstandsgerechtigden en werkenden met een minimumloon in verhouding er meer op vooruit gaan dan AOW-gerechtigden.

Toelichting:
– De Raad van State adviseerde augustus 2022 om de koppeling AOW-minimumloon te heroverwegen. – De toenemende inflatieproblematiek zette de koopkracht van lage inkomens en lagere middeninkomens onder druk, terwijl de risico’s op armoede bij AOW’ers volgens de RvS het kleinst zijn.
– Het volledig mee laten stijgen van de AOW met de extra verhoging heeft budgettair grote consequenties, terwijl het risico op armoede onder AOW’ers erg laag ligt.