Congres 118 | Last update today at 11:11 hour

CP118.C02 – Minimumloon verhogen

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Thema-afdeling Senioren en Samenleving
Woordvoerder: Hein van der Reijden

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 1152 t/m 1156

Huidige tekst:
We verhogen het minimumloon naar tenminste € 17,50 in 2028, de bijstand stijgt volledig mee. We verhogen de AOW, zodat gepensioneerden er netto op vooruit gaan en de AOW meer in evenwicht komt met andere uitkeringen.

Voorgestelde tekst:
We verhogen het minimumuurloon naar tenminste € 17,50 in 2028, de bijstand en de AOW stijgen mee.

Toelichting:
De huidige tekst raakt impliciet de wettelijke koppeling van de AOW met het minimumuurloon. Daar is binnen D66 géén consensus over bereikt, tijdens D66 congres 116 (2022) werd nog een motie om de AOW los te koppelen van het minimumloon met grote meerderheid verworpen. Ook een kabinetsvoornemen tot ontkoppeling stuitte begin 2022 op grote weerstand. Het amendement beoogt het verhogen van het minimumuurloon door te laten gaan zonder impliciete ontkoppeling van de AOW, maar geeft daarvoor wel ruimte. Het woord minimumloon in de eerste zin is vervangen door minimumuurloon, het specificeert een bedrag per uur.