Congres 118 | Last update today at 11:00 hour

CP118.C01 – Corporatie: VPB- en ATAD-belastingen laten vervallen

Advies: Ontraden
Status: Verworpen

Indiener: Remko Zuidema e.a.
Woordvoerder: Remko Zuidema

Doel amendement: Wijzigen van de tekst
Regelnummer: 1085

Huidige tekst:
Zo nodig maken we extra middelen vrij.

Voorgestelde tekst:
Zo nodig maken we extra middelen vrij, waarbij bijvoorbeeld de VPB- en ATAD-belastingen vervallen.

Toelichting:
Maak helder wat de ambitie en resultaat richting is: VPB hoort niet bij een maatschappelijke stichting of vereniging die geen winstoogmerk heeft. ATAD is om internationale fraude aan te pakken, terwijl woningbouw corporaties vanuit hun statuten helemaal niet internationaal mogen werken.